Abstract:
Възпитаници на Роберт колеж. Изправен на втория ред по средата - Георги (Генко) Стаматов.
 
Spatial:
Истанбул
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450416
 
Subject:
ученик; училище; AthPlus