Current View
Title:
Правни последици от промяната на работодателя : Автореферат / Андрей Сашов Александров ; Науч. ръководител Красимира Средкова.; Legal consequences of the change of employer Andrey Sashov Aleksandrov
 
Creator:
Александров, Андрей Сашов; Aleksandrov, Andrej Sasov; Средкова, Красимира науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Трудово и осигурително право" 2011; Библиогр. с. 31-32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Трудово право.
 
*** *** ***
 
001:
001141870
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Александров, Андрей Сашов
 
245:
Правни последици от промяната на работодателя :| Автореферат /| Андрей Сашов Александров ; Науч. ръководител Красимира Средкова.
 
246:
Legal consequences of the change of employer| Andrey Sashov Aleksandrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 398.7 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Трудово и осигурително право"| 2011
 
504:
Библиогр. с. 31-32
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Трудово право.
 
700:
Aleksandrov, Andrej Sasov| Средкова, Красимира| науч. ръководител