Abstract:
Посещението на Феликс Русел – кмет на град Париж в Скобелев парк музей. Ф. Русел – четвърти от лява на дясно със светъл костюм и бастун през ръката.
 
Creator:
Д. Карастоянов
 
Created:
14.04.1912
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900062
 
IsFormatOf:
B-VI-0004
 
Subject:
посещение; политик; кмет; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians