Current View
Citation link:
Title:
Стратегии за функционален контрол на метаногенезата в ключови технологии за производство на биогаз : Автореферат / Нора Кирилова Динова ; Науч. ръководители Яна Топалова, Ирина Шнайдер.
 
Creator:
Динова, Нора Кирилова; Топалова, Яна Илиева науч. ръководител; Шнайдер, Ирина Дитмар науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Хидробиология - Биол. водопречистване) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и прил. хидробиология" 2019; Библиогр. с. 46-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Биогаз технология екологични проблеми.; Микробиология, техническа.
 
*** *** ***
 
001:
001149284
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Динова, Нора Кирилова
 
245:
Стратегии за функционален контрол на метаногенезата в ключови технологии за производство на биогаз :| Автореферат /| Нора Кирилова Динова ; Науч. ръководители Яна Топалова, Ирина Шнайдер.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.394 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
50 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Хидробиология - Биол. водопречистване)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и прил. хидробиология"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 46-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Биогаз| технология| екологични проблеми.| Микробиология, техническа.
 
700:
Топалова, Яна Илиева| науч. ръководител| Шнайдер, Ирина Дитмар| науч. ръководител