Citation link:
Abstract:
Класът на Надежда Коларова, I девическа гимназия.
 
Created:
1918-1919
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Коларови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450273
 
Subject:
училище; ученик; учител; AthPlus