Citation link:
 • Историческо освѣтление върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското Княжество : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 7 (1884), с. 1-24.
  • [с. 1]
  • [с.] 2
  • [с.] 3
  • [с.] 4
  • [с.] 5
  • [с.] 6
  • [с.] 7
  • [с.] 8
  • [с.] 9
  • [с.] 10
  • [с.] 11
  • [с.] 12
  • [с.] 13
  • [с.] 14
  • [с.] 15
  • [с.] 16
  • [с.] 17
  • [с.] 18
  • [с.] 19
  • [с.] 20
  • [с.] 21
  • [с.] 22
  • [с.] 23
  • [с.] 24