Citation link:
  • Историята на една балада : Мотивът "Павлета делия и Павлетица млада" в народната песен, у П. К. Яворов и П. П. Славейков /Проф. М. Арнаудов.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Начална страница