Citation link:
Abstract:
Пред една от църквите в Несебър.
 
Created:
1920
 
Spatial:
гр. Несебър, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450551
 
Subject:
1920; църква; AthPlus