Current View
Citation link:
Title:
Типови модели в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от ІХ - ХІV век (на базата на четвероевангелия и изборни евангелия от ръкописната сбирка на Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев") : Автореферат / Ивайла Владимирова Богданова ; Науч. ръководител Аксиния Джурова.
 
Creator:
Богданова, Ивайла Владимирова; Джурова, Аксиния Добрева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, Специалност: Теория и история на културата (Култура на кодекса: византийската украсена книга) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Ръкописи, византийски.; Книга - оформление.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Богданова, Ивайла Владимирова
 
245:
Типови модели в украсата на гръцките пергаментни ръкописи от ІХ - ХІV век (на базата на четвероевангелия и изборни евангелия от ръкописната сбирка на Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев") :| Автореферат /| Ивайла Владимирова Богданова ; Науч. ръководител Аксиния Джурова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 529 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
28 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, Специалност: Теория и история на културата (Култура на кодекса: византийската украсена книга)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Ръкописи, византийски.| Книга - оформление.
 
700:
Джурова, Аксиния Добрева| науч. ръководител