Abstract:
Славка и Коста Вангелови с първата им дъщеря Гичка.
 
Created:
1900-1910
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семеен архив Никола Казански
 
RightsHolder:
Никола Казански
 
Identifier:
F14370387450097
 
Subject:
1900; портрет; AthPlus