Current View
Citation link:
Title:
Програмен аспект на теорията на обобщените мрежи - оптимизация на алгоритми за изпълнение, оператори за модификация на модели и приложения : Автореферат / Димитър Георгиев Димитров ; Науч. ръководител Красимир Атанасов.
 
Creator:
Димитров, Димитър Георгиев; Атанасов, Красимир Тодоров науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", науч. спец. 01.01.12 "Информатика" СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по математика и информатика. Кат. "Компютърна информатика" 2013; Библиогр. с. 36-37; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2013]
 
Subject:
Компютърни мрежи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Димитър Георгиев
 
245:
Програмен аспект на теорията на обобщените мрежи - оптимизация на алгоритми за изпълнение, оператори за модификация на модели и приложения :| Автореферат /| Димитър Георгиев Димитров ; Науч. ръководител Красимир Атанасов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 467 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
37 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", науч. спец. 01.01.12 "Информатика"| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по математика и информатика. Кат. "Компютърна информатика"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 36-37
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2013]
 
650:
Компютърни мрежи.
 
700:
Атанасов, Красимир Тодоров| науч. ръководител