Current View
Title:
Финансови правни отношения в системата на публичните средства от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз : Автореферат / Савина Михайлова-Големинова.; Financial legal relations within the system of public funds from EU Structural and Cohesion Funds Savina Ivanova Mihaylova-Goleminova
 
Creator:
Михайлова-Големинова, Савина Иванова; Mihajlova-Goleminova, Savina Ivanova
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
България финанси управление и организация. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.6 Право (Финансово право) СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Административноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Европейски съюз финанси; Финансово право България.
 
*** *** ***
 
001:
001141868
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Михайлова-Големинова, Савина Иванова
 
245:
Финансови правни отношения в системата на публичните средства от структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз :| Автореферат /| Савина Михайлова-Големинова.
 
246:
Financial legal relations within the system of public funds from EU Structural and Cohesion Funds| Savina Ivanova Mihaylova-Goleminova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 478.2 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.6 Право (Финансово право)| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Административноправни науки"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
610:
Европейски съюз| финанси
 
650:
Финансово право| България.
 
651:
България| финанси| управление и организация.
 
700:
Mihajlova-Goleminova, Savina Ivanova