Abstract:
Никола Стоянов.
 
Creator:
Фотоателие „E Ro ssi”
 
Created:
1922
 
Spatial:
Генуа, Италия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080829
 
IsFormatOf:
ЦДА; ф. 1067К; оп. 1; а.е. 484; л. 1.
 
Subject:
учен; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople