Current View
Title:
Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа : Съвременна теория, практика и модели : Автореферат / Сашо Тодоров Нунев.; Development of the anti-discrimination and anti-oppressive social work Contemporary theory, practice and models Sasho Todorov Nunev
 
Creator:
Нунев, Сашо Тодоров; Nunev, Saso Todorov
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен "Доктор на науките" в област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.4 Социални дейности СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2018; Библиогр. с. 70-74, 76-77; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Социална работа.; Равенство социални проблеми.; Социална политика.; Права и задължения на гражданите.
 
*** *** ***
 
001:
001143538
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нунев, Сашо Тодоров
 
245:
Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа :| Съвременна теория, практика и модели : Автореферат /| Сашо Тодоров Нунев.
 
246:
Development of the anti-discrimination and anti-oppressive social work| Contemporary theory, practice and models| Sasho Todorov Nunev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.212 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
77 с. ;| 22 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен "Доктор на науките" в област на висше образование 3. Социални, стоп. и правни науки, проф. направление 3.4 Социални дейности| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 70-74, 76-77
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Социална работа.| Равенство| социални проблеми.| Социална политика.| Права и задължения на гражданите.
 
700:
Nunev, Saso Todorov