Current View
Citation link:
Title:
Женският танц в арабската традиционна култура : Сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко Автореферат / Милена Валериева Давидова-Попчовска ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.
 
Creator:
Давидова-Попчовска, Милена Валериева; Евстатиев, Симеон Евстатиев науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. направление 2.1 Филология ( Арабско обществознание) СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по класически и нови филологии. Кат. по арабистика и семитология 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Култура идентичност Арабски страни.; Народни танци, арабски жени
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Давидова-Попчовска, Милена Валериева
 
245:
Женският танц в арабската традиционна култура :| Сравнително изследване върху примери от Египет и Мароко| Автореферат /| Милена Валериева Давидова-Попчовска ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 346 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", по науч. направление 2.1 Филология ( Арабско обществознание)| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по класически и нови филологии. Кат. по арабистика и семитология| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Култура| идентичност| Арабски страни.| Народни танци, арабски| жени
 
700:
Евстатиев, Симеон Евстатиев| науч. ръководител