Citation link:
 • Месецослов или календар за лето 1847
  • [Корица]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Особны примѣчанїѧ
   • [с. 3]
  • Пѣснь сՃлтанՃ АбдՃлъ МеџитՃ
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Лѣточисленїе
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Родословιе
   • [с.] 11
  • Предъ познанїе годишно
   • [с.] 12
  • Пасхалїа
   • [с.] 13
  • ЇанՃарїи има дни 31 деньо часове 10 ноща 14
   • [с. 14]
   • [с. 15]
  • ФеврՃарιи има дни 28. деньо 11. ноща 13
   • [с. 16]
   • [с. 17]
  • Мартъ има дни 31. деньо 12. чась и ноща 12
   • [с. 18]
   • [с. 19]
  • Апрιллιи има дни 30. деньо, 13 а ноща 11. час
   • [с. 20]
   • [с. 21]
  • Маιи дни 31. деньо е 14. ч. а ноща 10. ч.
   • [с. 22]
   • [с. 23]
  • ІՃнιи Има дни 30. деньо ч. 15. и ноща 9
   • [с. 24]
   • [с. 25]
  • ЇՃлїи има дни 31. деньо часове 14 ноща 10
   • [с. 26]
   • [с. 27]
  • АвгՃстъ има дни 31. денье 13. часа ноща 11
   • [с. 28]
   • [с. 29]
  • Септемврїи. има дни 30. денье 12. чась и ноща 12
   • [с. 30]
   • [с. 31]
  • Октоврїи. има дни 31. деньо 11. а ноща 13. ч.
   • [с. 32]
   • [с. 33]
  • Ноемврιа. има дни 30. денье, 10 час. а ноща 14
   • [с. 34]
   • [с. 35]
  • Декемврιи. дни 31. деньо е 9. час. a ноща 15
   • [с. 36]
   • [с. 37]
  • Гремленїето презъ годината
   • [с. 38]
  • Столпове за гласовете и за воскресните Еѵангеліѧ.
   • [с. 39]
  • Na znaчenie na пoznameniтiтe пanaiрe, въ Болгаріа, Ѳракіа і Макеdonia
   • [с. 40]
  • [Корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]