Citation link:
Abstract:
Вера Стамболова и Еленуца Станчева. Еленуца Станчова е сестра на Поликсени Стамболова - майка на Вера и съпруга на Стефан Стамболов.
 
Created:
1908 - 1910
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690098
 
IsFormatOf:
№ 3526-3
 
Subject:
1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups