Current View
Citation link:
Title:
Гадателните книги като извор за българската народна култура през средновековието (XI-XIV век) : Автореферат / Божидарка Илчева Иванова ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова ; Рец. Димо Дончев Чешмеджиев, Ангел Николов Николов.; Divination books as a source for the bulgarian folk culture in the Middle Ages (XI-XIV c.) Bozhidarka Ilcheva Ivanova
 
Creator:
Иванова, Божидарка Илчева; Ivanova, Bozidarka Ilceva; Каймакамова, Милияна Василева науч. ръководител; Чешмеджиев, Димо Дончев рец.; Николов, Ангел Николов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Coverage:
България култура история, средни векове.; България история, средни векове. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. област: 2. Хуманитарни науки, проф. направление: 2.2. "История и археология", науч. спец.: История на България (История на средновековна България) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
*** *** ***
 
001:
001179339
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Божидарка Илчева
 
245:
Гадателните книги като извор за българската народна култура през средновековието (XI-XIV век) :| Автореферат /| Божидарка Илчева Иванова ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова ; Рец. Димо Дончев Чешмеджиев, Ангел Николов Николов.
 
246:
Divination books as a source for the bulgarian folk culture in the Middle Ages (XI-XIV c.)| Bozhidarka Ilcheva Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 462.9 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
18 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. област: 2. Хуманитарни науки, проф. направление: 2.2. "История и археология", науч. спец.: История на България (История на средновековна България)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
651:
България| култура| история, средни векове.| България| история, средни векове.
 
700:
Ivanova, Bozidarka Ilceva| Каймакамова, Милияна Василева| науч. ръководител| Чешмеджиев, Димо Дончев| рец.| Николов, Ангел Николов| рец.