Citation link:
Abstract:
Димитър Дишлията – Пехливана. Участник в четата на Христо Ботев.
 
Created:
1976
 
Spatial:
Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Институт за исторически изследвания
 
Identifier:
F13976544760355
 
IsFormatOf:
ІІ 17
 
Subject:
освободително движение; доброволец; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance