Abstract:
Денчо Щъков (съпруг на Любка Щъкова) като войник.
 
Created:
1925
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670399
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1835К, оп. 1, а.е. 53.
 
Subject:
армейски офицер; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople