Citation link:
 • Земледеліе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловїе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Ввожданіе
   • [с. 5]
  • §. 1. Заради поместїѧта
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • §. 2. Заради конюшни, земници, и житници
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • §. 3. Заради различїето на земѧта
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • §. 4. Заради наторѧването
   • [с.] 21
  • §. 5. За орането, сеѧнето и женането
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • Примечанїе
    • [с.] 24
  • §. 6. Заради градините
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • §. 7. Заради лозїѧта
   • [с.] 28
  • §. 8. Заради скотовѫдството
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • §. 9. Заради воловете и кравите
   • [с.] 34
  • §. 10. Заради коните
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • §. 11. Заради овцете и козите
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • §. 12. Заради свините
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • §. 13. Заради леглата на кѫщните животни
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • Примечанїе
    • [с.] 44
  • §. 15 [14]. Заради кՃчетата
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • §. 15. Заради кокошките
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
  • §. 16. Заради мисирките
   • [с.] 55
  • §. 17. Заради патките и юрдечките
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • Замечанїе
  • §. 18. Заради гѫлѫбите
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • §. 19. Заради пчелите
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • §. 20. Заради особеното обработване на сѧко растенїе, нарѧдено по питанїѧ и отговарѧиїѧ за децата
   • 1. За житата
    • [с.] 66
    • За зимницата пшеница
     • [с.] 67
     • [с.] 68
    • За летницата пшеница
    • За рѫжьта
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • За ѧчмика
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • За овеса
     • [с.] 73
    • За кՃкՃрՃза
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • За просото
     • [с.] 77
   • 2. За варивата
    • [с.] 78
    • За граха
     • [с.] 79
     • [с.] 80
    • За лещата
     • [с.] 81
    • За белїѧ бобъ
     • [с.] 82
    • За чернїѧ бобъ
     • [с.] 83
   • 3. За коренните растеніѧ
    • [с.] 84
    • За картофлите
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • За цвеклото (чукՃндՃра)
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • За зелето
     • [с.] 89
     • [с.] 90
   • 4. За маслѧните растеніѧ
    • За горՃшицата (хардальо)
     • [с.] 91
    • За милатѧ
     • [с.] 92
    • За слѫнчовата либовница
     • [с.] 93
   • 5. За преждѧните растеніѧ
    • За лена
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • За Конопите
   • 6. За красилническите растеніѧ
    • За броша
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • За желтата резеда
     • [с.] 98
   • 7. За подправните растеніѧ
    • За кмина
     • [с.] 99
    • За власнїѧ копръ
     • [с.] 100
    • За крокоза (шафрана)
     • [с.] 101
    • За шафраниката
     • [с.] 102
    • За пՃшака (тютюнѧ)
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
   • 8. За скотските растеніѧ
    • [с.] 109
    • За трилистнїѧ звездель
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • Замечанїе
    • За размесената скотска храна
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
  • Заключенїе
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • Кое где са намерва?
   • [с. 123]
   • [с. 124]
  • Родолюбивите помощници
   • [с. 125]
   • [с. 126]
   • [с. 127]
   • [с. 128]
   • [с. 129]
   • [с. 130]
   • [с. 131]
   • [с. 132]
   • [с. 133]
   • [с. 134]
   • [с. 135]
   • [с. 136]
  • [Илюстрации]
   • ПлՃгъ
   • Рало
    • [с. 136]
   • ОрՃдїе съ което са истрѫгва корень изъ земѧта
    • [с. 137]
   • Клѫкове и валѧкъ, съ когото са претиска кՃфата земѧ
    • [с. 138]
   • Ракли вѫрхՃ които са трՃпа звездельо и сеното, за да са испарѧватъ и не запарватъ
    • [с. 139]
   • Какъ са пресажда съ листъ
    • [с. 140]
   • Какъ са пресажда съ перо
    • [с. 141]
    • [с. 142]
   • Покривъ за снопи, сено, звездель и дрՃги таквись
    • [с. 143]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]