Citation link:
Abstract:
Никола Шавкулов на кораб към Египет.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450927
 
Subject:
1930; търговец; кораб; AthPlus