Current View
Citation link:
Title:
Информационно осигуряване на интегрираното градско планиране : Автореферат / Елена Руменова Тодорова ; Науч. ръководител Стелиян Димитров.
 
Creator:
Тодорова, Елена Руменова; Димитров, Стелиян Славков науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4. "Науки за земята" (Информ. осигуряване на регионалното планиране и устройство на територията)" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2020; Библиогр. с. 56-61; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Градове планиране.; Информационни и комуникационни технологии приложение в градоустройството.
 
*** *** ***
 
001:
001166447
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Елена Руменова
 
245:
Информационно осигуряване на интегрираното градско планиране :| Автореферат /| Елена Руменова Тодорова ; Науч. ръководител Стелиян Димитров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.200 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
61 с. :| с цв. ил., табл., к. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4. "Науки за земята" (Информ. осигуряване на регионалното планиране и устройство на територията)"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 56-61
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Градове| планиране.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в градоустройството.
 
700:
Димитров, Стелиян Славков| науч. ръководител