Citation link:
  • Класификация на българските книжовни паметници от най-старо време до края на ХVІ в. /От професор Б. Цонев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев