Current View
Title:
Криобиологични изслидвания върху човешки овариални клетки и фрагменти : Автореферат / Пламен Тодоров Тодоров.; Cryobiological studies of human ovarian cells and fragments Plamen Todorov Todorov
 
Creator:
Тодоров, Пламен Тодоров; Todorov, Plamen Todorov
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор на науките", проф. направление 4.3 Биол. науки, науч. спец. 01.06.18 "Клетъчна биология" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. 2017; Библиогр. с. 60-65; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Криобиология.; Генетика, медицинска.; Ембриология [човек].
 
*** *** ***
 
001:
001132875
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодоров, Пламен Тодоров
 
245:
Криобиологични изслидвания върху човешки овариални клетки и фрагменти :| Автореферат /| Пламен Тодоров Тодоров.
 
246:
Cryobiological studies of human ovarian cells and fragments| Plamen Todorov Todorov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.117 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
65 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор на науките", проф. направление 4.3 Биол. науки, науч. спец. 01.06.18 "Клетъчна биология"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак.| 2017
 
504:
Библиогр. с. 60-65
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Криобиология.| Генетика, медицинска.| Ембриология [човек].
 
700:
Todorov, Plamen Todorov