Citation link:
Abstract:
Град Пловдив. Изглед от пазара в четвъртък.
 
Created:
1900
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Пловдив
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290455
 
Subject:
1900; пазар; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv