Current View
Citation link:
Title:
Митолигични образи в "Шах-наме" на Абулгасем Фердоуси : Автореферат / Сирма Веселинова Костадинова ; Науч. ръководител Иво Кирилов Панов.; Mythological characters in Abu al-Qasem Ferdowsis Shah-nameh Sirma Veselinova Kostadinova
 
Creator:
Костадинова, Сирма Веселинова; Kostadinova, Sirma Veselinova; Панов, Иво Кирилов науч. ръководител; Фердоуси, Хаким Абулкасем Шах-наме
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец.: Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически изток" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Фердоуси, Хаким Абулкасем отделни произведения; Поезия, персийска теми, образи, сюжети; Митология, персийска
 
*** *** ***
 
001:
001140867
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Костадинова, Сирма Веселинова
 
245:
Митолигични образи в "Шах-наме" на Абулгасем Фердоуси :| Автореферат /| Сирма Веселинова Костадинова ; Науч. ръководител Иво Кирилов Панов.
 
246:
Mythological characters in Abu al-Qasem Ferdowsis Shah-nameh| Sirma Veselinova Kostadinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 492.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
21 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец.: Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Класически изток"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
600:
Фердоуси, Хаким Абулкасем| отделни произведения
 
650:
Поезия, персийска| теми, образи, сюжети| Митология, персийска
 
700:
Kostadinova, Sirma Veselinova| Панов, Иво Кирилов| науч. ръководител| Фердоуси, Хаким Абулкасем| Шах-наме