Citation link:
Abstract:
Училище ”Йосиф І”.
 
Created:
1935-1939
 
Spatial:
Ловеч, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671919
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 698.
 
Subject:
училище; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceslovech