Citation link:
 • Боятъ около Брацигово въ 1876
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Прѣдговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с. VI]
  • Часть пьрва. Описание на селото и околностьта му
   • [с. 7]
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Часть втора. Приготовление за забрана
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • Чясть третя. Възстание и бой
   • I. Възстание
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • II. Бойтъ
    • 23-й Априлия, Петъкъ. Пьрва частна битка при Клисурата на Бѣжский пѫть (подъ Св. Спасъ)
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • 24-й Априлия, Сѫббота. Частна битка при Козарско
     • [с.] 27
    • 25-й Априлия, Недѣля. Частни битки при Голѣмо-Попово, Бѣга и Айдиново
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • 27-й Априлия, Втортикъ
     • [с.] 34
    • 28-й Априлия, Срѣда
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • 29-й Априлия, Четвьртъкъ
    • 30-й Априлия, Петъкъ. Общий бой около Брацигово
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • 1-й Майя, Сѫббота
    • 2-й Майя, Недѣля
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • 3-ий Майя, Понедѣлникъ
    • 4-ий Майя, Вторникъ
     • [с.] 43
    • 5-ий Майя, Срѣда
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • 6-ий Майя, Четвьртъкъ
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
    • 7-й Май, Петъкъ. Турски звѣрства слѣдъ бойтъ
     • [с.] 54
    • 8-й Маий, Сѫббота
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • 9-ий Маия, Недѣля. Въ Пещера
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • 10-ий Маия, Понедѣлникъ
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • 11-ий Маия, Вторникъ
     • [с.] 67
    • 12-ий Маия, Срѣда
     • [с.] 68
    • 13-ий Маия, Четвьртък
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • 14-ий Маия, Петъкъ
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • 14-ий Маия, Сѫббота
     • [с.] 77
    • 19-ий Маия, Срѣда
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]