Current View
Citation link:
Title:
Контрол на динамичните свойства на пени чрез използване на ко-сърфактанти : Автореферат / Златина Георгиева Митринова ; Науч. ръководител Славка Чолакова ; Науч. консултант Николай Д. Денков.
 
Creator:
Митринова, Златина Георгиева; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Денков, Николай Денков науч. консултант
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.2 Хим. науки ( Теоретична Химия - Макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак по Химия и Фармация, Кат. по Инж. химия и Фармацевт. инженерство 2015; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Дисперсни системи.; Повърхностно-активни вещества.; Високомолекулни съединения.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митринова, Златина Георгиева
 
245:
Контрол на динамичните свойства на пени чрез използване на ко-сърфактанти :| Автореферат /| Златина Георгиева Митринова ; Науч. ръководител Славка Чолакова ; Науч. консултант Николай Д. Денков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2 MB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
38 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.2 Хим. науки ( Теоретична Химия - Макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак по Химия и Фармация, Кат. по Инж. химия и Фармацевт. инженерство| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Дисперсни системи.| Повърхностно-активни вещества.| Високомолекулни съединения.
 
700:
Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Денков, Николай Денков| науч. консултант