Citation link:
Abstract:
Портрет на български търговци.
 
Creator:
фотоателие ’’А. Камерман’’
 
Created:
1902
 
Spatial:
Русе, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13958391590279
 
Subject:
портрет; ателие; търговец; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups