Citation link:
Abstract:
Христо Вакарелски с други военни след демобилизацията през Първата световна война.
 
Created:
24.12.1918
 
Spatial:
Шумен, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690034
 
IsFormatOf:
№ 36846
 
Subject:
учен; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople