Citation link:
Abstract:
Народни представители на път към двореца за отговор на тронното слово.
 
Created:
1939
 
Spatial:
гр. София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450914
 
Subject:
1930; депутат; тържество; градски пейзаж; AthPlus