Current View
Citation link:
Title:
Пространствено разпределение и популационна екология на ливадния гущер в планински местообитания : Автореферат / Стелияна Георгиева Попова ; Науч. ръководител Диана Златанова.
 
Creator:
Попова, Стелияна Георгиева; Златанова, Диана Пенева науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. по Зоология и антропология 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Гущери екология. България
 
*** *** ***
 
001:
001173010
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Стелияна Георгиева
 
245:
Пространствено разпределение и популационна екология на ливадния гущер в планински местообитания :| Автореферат /| Стелияна Георгиева Попова ; Науч. ръководител Диана Златанова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.479 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
34 с. :| с табл., к. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. по Зоология и антропология| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Гущери| екология.| България
 
700:
Златанова, Диана Пенева| науч. ръководител