Citation link:
 • Свято-то писаніе и прѣданія-та
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Свято-то писаніе и человѣческы-ты прѣданія
   • Введеніе. Никой не трѣбува да ся бои отъ истинѫ-тѫ
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • Прѣдметъ-тъ на тѫѭ книжкѫ
     • [с.] 5
     • [с.] 6
   • Глава пьрва. Доволно ли е ученіе-то на Свято-то писание за христіянскѫ-тѫ вѣрѫ?
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Глава втора. Има ли причина да вѣруваме че прѣданія-та на отцы-ты сѫ богодухновенны?
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • Пытанія
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
   • Глава трета. Каквы прѣданія сѫ полезны?
    • [с.] 23
   • Глава четвьрта. Каквы прѣданія сѫ врѣдителны и защо сѫ врѣдителны?
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с. 36]
  • Липсва задната корица