Current View
Citation link:
Title:
Поетика на пространството в художественото творчество на Жоао де Мело : Автореферат / Десислава Любомирова Тимчева ; Науч. ръководител Яна Еленкова Андреева ; Рец. Петър Моллов, Светла Черпокова.; Poetics of space in the literary works of Joao de Melo Dessyslava Lubomirova Timcheva
 
Creator:
Тимчева, Десислава Любомирова; Timceva, Desislava Ljubomirova; Андреева, Яна Еленкова науч. ръководител; Моллов, Петър Иванов рец.; Черпокова, Светла Кирилова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. "Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Португ. лит., XX-XXI в.)" СУ "Св. Климент Охридски",Фак. по клас. и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика" 2020; Библиогр. с. 46-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Мело, Жоао де творчество; Писатели, португалски творчество; Поетика.
 
*** *** ***
 
001:
001178175
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тимчева, Десислава Любомирова
 
245:
Поетика на пространството в художественото творчество на Жоао де Мело :| Автореферат /| Десислава Любомирова Тимчева ; Науч. ръководител Яна Еленкова Андреева ; Рец. Петър Моллов, Светла Черпокова.
 
246:
Poetics of space in the literary works of Joao de Melo| Dessyslava Lubomirova Timcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 469.3 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
49 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, науч. спец. "Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Португ. лит., XX-XXI в.)"| СУ "Св. Климент Охридски",Фак. по клас. и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 46-49
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
600:
Мело, Жоао де| творчество
 
650:
Писатели, португалски| творчество| Поетика.
 
700:
Timceva, Desislava Ljubomirova| Андреева, Яна Еленкова| науч. ръководител| Моллов, Петър Иванов| рец.| Черпокова, Светла Кирилова| рец.