Citation link:
Abstract:
Николай Лилиев (1885-1960) е български поет, драматург на Народния театър, преподавател по френски език; преводач от френски, немски и руски език. Николай Лилиев сред военни кореспонденти. 1917 г.
 
Created:
1917 г.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Николай Лилиев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950574
 
IsFormatOf:
Сн. 639/82
 
Subject:
писател; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld