Citation link:
Abstract:
След атаката на вр. Елача, Прищина.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450135
 
Subject:
армейски офицер; война; AthPlus