Current View
Title:
Политика на многоезичие и мултикултурализъм в Европа : сравнение с Корея : Автореферат / Ха Ян Ли ; Науч. ръководител Мария Стойчева.; Multilingualism and multiculturalism policy in Europe Comparison with Korea Hayann Lee
 
Creator:
Ли Ха Ян; Hayann Lee; Стойчева, Мария Димитрова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки, шифър 05.11.02 Политология Европеистика - Политологични изследвания на ЕС - Европ. идентичност СУ "Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика" 2018; Библиогр. л. 22-26; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Езикознание, сравнително Европа Корея.; Езикова политика Европа Корея.; Интеркултурно образование Европа Корея.; Национален въпрос и национална политика Европа Корея.
 
*** *** ***
 
001:
001145616
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ли Ха Ян
 
245:
Политика на многоезичие и мултикултурализъм в Европа : сравнение с Корея :| Автореферат /| Ха Ян Ли ; Науч. ръководител Мария Стойчева.
 
246:
Multilingualism and multiculturalism policy in Europe| Comparison with Korea| Hayann Lee
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1004. KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
28 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.3. Полит. науки, шифър 05.11.02 Политология Европеистика - Политологични изследвания на ЕС - Европ. идентичност| СУ "Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 22-26
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Езикознание, сравнително| Европа| Корея.| Езикова политика| Европа| Корея.| Интеркултурно образование| Европа| Корея.| Национален въпрос и национална политика| Европа| Корея.
 
700:
Hayann Lee| Стойчева, Мария Димитрова| науч. ръководител