Current View
Citation link:
Title:
Производство за допускане на съдебна делба : Автореферат / Свилен Иванов Жеков ; Науч. ръководител Камелия Цолова ; Рец. Анелия Мингова, Силви Василев Чернев.; Proceedings for admission of judicial partition Svilen Ivanov Zhekov
 
Creator:
Жеков, Свилен Иванов; Zekov, Svilen Ivanov; Цолова, Камелия Николаева науч. ръководител; Мингова, Анелия Йорданова рец.; Чернев, Силви Василев рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 3. "Социални, стоп. и правни науки", проф. направление 3.6. "Право", докторска прогр. "Граждански процес" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Граждански процес.; Делба [право].
 
*** *** ***
 
001:
001181422
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Жеков, Свилен Иванов
 
245:
Производство за допускане на съдебна делба :| Автореферат /| Свилен Иванов Жеков ; Науч. ръководител Камелия Цолова ; Рец. Анелия Мингова, Силви Василев Чернев.
 
246:
Proceedings for admission of judicial partition| Svilen Ivanov Zhekov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 562.8 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 3. "Социални, стоп. и правни науки", проф. направление 3.6. "Право", докторска прогр. "Граждански процес"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Граждански процес.| Делба [право].
 
700:
Zekov, Svilen Ivanov| Цолова, Камелия Николаева| науч. ръководител| Мингова, Анелия Йорданова| рец.| Чернев, Силви Василев| рец.