Current View
Title:
Българският художествен авангард. Контексти. Типологизация. Проявления : Автореферат / Биляна Борисова Гаврилова.; <<The>> Bulgarian artistic avant-garde Contextuals, Typing, Appearances Bilyana Borisova Gavrilova
 
Creator:
Борисова, Биляна; Gavrilova, Biljana Borisova
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, докторска програма "Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по българска литература 2017; Библиогр. с. 57-66; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Българска литература художествен метод, направления, стилове и школи. 20 в.; Модернизъм, български групи, кръжоци, общества
 
*** *** ***
 
001:
001141137
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисова, Биляна
 
245:
Българският художествен авангард. Контексти. Типологизация. Проявления :| Автореферат /| Биляна Борисова Гаврилова.
 
246:
<<The>> Bulgarian artistic avant-garde| Contextuals, Typing, Appearances| Bilyana Borisova Gavrilova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 413.2 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
67 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" по професионално направление 2.1 Филология, докторска програма "Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по българска литература| 2017
 
504:
Библиогр. с. 57-66
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Българска литература| художествен метод, направления, стилове и школи.| 20 в.| Модернизъм, български| групи, кръжоци, общества
 
700:
Gavrilova, Biljana Borisova