Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Портрет на Георги Димитров.
 
Created:
1925
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160157
 
IsFormatOf:
Г І 129/25
 
Subject:
политик; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov