Current View
Citation link:
Title:
Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс : Автореферат / Христо Желязков Христов ; Науч. ръководител Стилиян Йотов.
 
Creator:
Христов, Христо Желязков; Йотов, Стилиян Йотов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2013; Библиогр. с. 48-53; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Общество морални проблеми.; Либерализъм философски проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001146653
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христов, Христо Желязков
 
245:
Ръководното понятие за публичен разум във философията на Джон Ролс :| Автореферат /| Христо Желязков Христов ; Науч. ръководител Стилиян Йотов.
 
260:
София,| 2013.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 788.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2013
 
504:
Библиогр. с. 48-53
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Общество| морални проблеми.| Либерализъм| философски проблеми.
 
700:
Йотов, Стилиян Йотов| науч. ръководител