Current View
Citation link:
Title:
Сезонна динамика и видов състав на фитопланктона в язовирите "Кърджали" и "Доспат" : Автореферат / Костадин Тодоров Дочин ; Науч. ръководител Майя Петрова Стойнева.
 
Creator:
Дочин, Костадин Тодоров; Стойнева, Майя Петрова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование: 4 Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.3. Биол. науки, науч. спец.: Ботаника СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Ботаника" 2015; Библиогр. с. 38-40; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Планктон.; Хидробиология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дочин, Костадин Тодоров
 
245:
Сезонна динамика и видов състав на фитопланктона в язовирите "Кърджали" и "Доспат" :| Автореферат /| Костадин Тодоров Дочин ; Науч. ръководител Майя Петрова Стойнева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 30 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование: 4 Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.3. Биол. науки, науч. спец.: Ботаника| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Ботаника"| 2015
 
504:
Библиогр. с. 38-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Планктон.| Хидробиология.
 
700:
Стойнева, Майя Петрова| науч. ръководител