Current View
Citation link:
Title:
Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин : Автореферат / На Екатерина Венциславова Стоянова ; Науч. ръководители И. Караджова, Н. Косева.
 
Creator:
Стоянова, Екатерина Венциславова; Караджова, Ирина Богданова науч. ръководител; Косева, Нели Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Аналитична химия", Лаб. аналитична атомна спектроскопия 2014; Библиогр. с. 34-36; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Фармакология.; Тумори - терапия.; Химиотерапия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Екатерина Венциславова
 
245:
Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин :| Автореферат /| На Екатерина Венциславова Стоянова ; Науч. ръководители И. Караджова, Н. Косева.
 
256:
Изображения в електронен вид (1 PDF файл : 980 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Аналитична химия", Лаб. аналитична атомна спектроскопия| 2014
 
504:
Библиогр. с. 34-36
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Фармакология.| Тумори - терапия.| Химиотерапия.
 
700:
Караджова, Ирина Богданова| науч. ръководител| Косева, Нели Стоянова| науч. ръководител