Abstract:
Архимандрит Кесарий, служител в Българската екзархия, игумен на Рилския манастир. Член на революционния комитет в Копривщица, укривател на Васил Левски.
 
Creator:
Сфекто, Антон
 
Created:
1881
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670580
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5958.
 
Subject:
духовник; освободително движение; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople