Current View
Citation link:
Title:
Кулинарните реалии като културен код в съвременната японска литература : Храната като инструмент в изграждане на женските образи в японската литература от 80-те години насетне с фокус върху Нацуо Кирино : Автореферат / Елеонора Димчева Колева ; Науч. ръководител Бойка Цигова.
 
Creator:
Колева, Елеонора Димчева; Цигова, Бойка Елитова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ " Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни ез. и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Специалност Японистика 2017; Библиогр. с. 27-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Японска литература теми, образи, сюжети.; Жени в литературата Япония.; Хранене история. Япония
 
*** *** ***
 
001:
001137282
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Елеонора Димчева
 
245:
Кулинарните реалии като културен код в съвременната японска литература :| Храната като инструмент в изграждане на женските образи в японската литература от 80-те години насетне с фокус върху Нацуо Кирино : Автореферат /| Елеонора Димчева Колева ; Науч. ръководител Бойка Цигова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 948.0 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
33 с. :| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ " Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за източни ез. и култури, Кат. за езици и култури на Източна Азия, Специалност Японистика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 27-30
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Японска литература| теми, образи, сюжети.| Жени| в литературата| Япония.| Хранене| история.| Япония
 
700:
Цигова, Бойка Елитова| науч. ръководител