Current View
Citation link:
Title:
Ефективност на модел по футбол за развиване на ученици до 11-годишна възраст : Автореферат / Юсуф Горелски ; Науч. ръководител Ирен Пелтекова ; Рец. Георги Игнатов, Емил Атанасов.; Effectiveness of a football model for developing the physical qualities of students up to 11 years of age Yusuf Ismail Gorelski
 
Creator:
Горелски, Юсуф Исмаил; Gorelski, Jusuf Ismail; Пелтекова, Ирен Йорданова науч. ръководител; Игнатов, Георги Владимиров рец.; Атанасов, Емил Теодоров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 1.3. - Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Физическо възпитание методика на преподаването за основни училища.; Футбол тренировка ученици.
 
*** *** ***
 
001:
001181103
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Горелски, Юсуф Исмаил
 
245:
Ефективност на модел по футбол за развиване на ученици до 11-годишна възраст :| Автореферат /| Юсуф Горелски ; Науч. ръководител Ирен Пелтекова ; Рец. Георги Игнатов, Емил Атанасов.
 
246:
Effectiveness of a football model for developing the physical qualities of students up to 11 years of age| Yusuf Ismail Gorelski
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.068 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
51 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 1.3. - Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Спортни игри и планински спортове"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Физическо възпитание| методика на преподаването| за основни училища.| Футбол| тренировка| ученици.
 
700:
Gorelski, Jusuf Ismail| Пелтекова, Ирен Йорданова| науч. ръководител| Игнатов, Георги Владимиров| рец.| Атанасов, Емил Теодоров| рец.