Current View
Citation link:
Title:
Социални функции на разследващата журналистика : Автореферат / Теодора Марио-Алексова Георгиева ; Науч. ръководител Луливера Кръстева.; Social functions of investigative journalism
 
Creator:
Георгиева, Теодора Марио-Алексова; Кръстева, Луливера Делчева науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Вътрешна политика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Разследваща журналистика.
 
*** *** ***
 
001:
001171389
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Теодора Марио-Алексова
 
245:
Социални функции на разследващата журналистика :| Автореферат /| Теодора Марио-Алексова Георгиева ; Науч. ръководител Луливера Кръстева.
 
246:
Social functions of investigative journalism
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 428 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
33 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Вътрешна политика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Разследваща журналистика.
 
700:
Кръстева, Луливера Делчева| науч. ръководител