Current View
Citation link:
Title:
От представата за единна към представата за множествена субектност в романите на Вирджиния Улф и на Анджела Картър : Автореферат. / Искра Иванова Христова ; Науч. ръководител Стефана Русенова, Кристофър Бътлър.
 
Creator:
Христова, Искра Иванова; Улф, Вирджиния за нея; Картър, Анджела за нея; Русенова, Стефана Минкова науч. ръководител; Бътлър, Кристофър науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 050406 Англ. лит. 19 и 20 в. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика 2012; Библиогр. с. 29-35; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Улф, Вирджиния творчество; Картър, Анджела творчество; Роман, съвременен [ХХ в.] история и критика.; Роман, английски история и критика; Роман, американски история и критика
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христова, Искра Иванова
 
245:
От представата за единна към представата за множествена субектност в романите на Вирджиния Улф и на Анджела Картър :| Автореферат. /| Искра Иванова Христова ; Науч. ръководител Стефана Русенова, Кристофър Бътлър.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 496 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
35 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 050406 Англ. лит. 19 и 20 в.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Англицистика и американистика| 2012
 
504:
Библиогр. с. 29-35
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
600:
Улф, Вирджиния| творчество| Картър, Анджела| творчество
 
650:
Роман, съвременен [ХХ в.]| история и критика.| Роман, английски| история и критика| Роман, американски| история и критика
 
700:
Улф, Вирджиния| за нея| Картър, Анджела| за нея| Русенова, Стефана Минкова| науч. ръководител| Бътлър, Кристофър| науч. ръководител